JADUAL POTONGAN PCB 2012 PDF

METHOD FOR. PCB .. Jadual 2: Nilai P, R dan T. P. (RM). R. (%). T .. RM25, Month/year of deduction agreed by the employer: April .. DALAM TAHUN SEMASA BAGI TUJUAN POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB). If you are looking for the Potongan Cukai Bulanan (PCB, a.k.a. Scheduled Monthly Tax Deduction) table (Jadual PCB ) from the. // should apply the amendment to the specification for SEMASA BAGI TUJUAN POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB).

Author: Vim Mikak
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 21 January 2010
Pages: 84
PDF File Size: 6.67 Mb
ePub File Size: 5.71 Mb
ISBN: 601-6-39029-433-2
Downloads: 83450
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dorr

Pengemukaan semula bayaran PCB boleh dikenakan kompaun sekiranya bayaran dibuat selepas hari kelima belas bulan berikutnya. Berkahwin dan pasangan tidak bekerja.

Berkahwin dan pasangan bekerja. Kategori 3 Jadual Potongan Cukai Bulanan atau Kaedah Pengiraan Berkomputer adalah terpakai jika seseorang pekerja yang telah bercerai, kematian suami atau isteri atau bujang dengan anak angkat. Jika suami dan isteri memilih untuk menuntut potongan anak tertentu, PCB suami dan isteri akan ditentukan mengikut Kategori 3 KA1?

  MALINA UZGOJ PDF

Downloads |

Pasangan suami dan isteri yang bekerja mempunyai 5 orang anak. Suami menuntut potongan bagi 3 orang anak dan isteri menuntut potongan bagi 2 orang anak. PCB ditentukan seperti berikut:. Seorang pekerja menerima saraan bulanan berjumlah RM10, Seorang pekerja telah berkahwin dan isteri tidak bekerja.

Beliau tidak mempunyai anak.

Lembaga Hasil Dalam Negeri

Seorang pekerja menerima saraan bulanan berjumlah RM11, Di bawah kaedah pengiraan berkomputer, sistem secara automatik akan menghadkan tuntutan pelepasan KWSP dan insuran nyawa kepada RM6, Pengguna tidak dibenarkan untuk tuntut melebihi had yang dibenarkan.

Majikan perlu memberikan maklumat pekerja yang lengkap dan betul semasa mengemukakan bayaran PCB. Maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:. Pengemukaan semula bayaran PCB boleh dikenakan kompaun sekiranya bayaran dibuat selepas daripada tarikh yang ditetapkan.

Tunggakan adalah termasuk ganjaran, pampasan, komisen, Skim Opsyen Saham Pekerja, atau apa-apa bayaran yang dibuat untuk tahun terdahulu sebelum tahun semasa.

Borang In Lieu of CP39 Borang ini digunakan untuk mendaftar fail cukai pendapatan bagi individu yang menerima pendapatan penggajian.

  DICHROSTACHYS CINEREA PDF

Pengisian borang perlu dilakukan oleh pekerja. Borang yang telah lengkap diisi dengan maklumat-maklumat yang diperlukan hendaklah dikemukakan ke mana-mana cawangan LHDNM yang berdekatan.

Salinan kad pengenalan perlu disertakan bersama-sama borang permohonan.

PCB 2012 – Lembaga Hasil Dalam Negeri

Untuk mendapatkan penerangan cara pengisian borang, sila buat pilihan faksimili di menu seterusnya. Di bawah kaedah ini, mana-mana orang yang tanpa sebab munasabah tidak mematuhi subkaedah 10 1 atau Kaedah 13 adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan, boleh didenda tidak kurang daripada RM dan tidak melebihi RM20, atau penjara untuk tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan potonhan dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.