DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Nishura Tygotaur
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 14 September 2018
Pages: 396
PDF File Size: 4.96 Mb
ePub File Size: 17.20 Mb
ISBN: 157-5-25730-191-6
Downloads: 4944
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samuzshura

Legea celor XII Table cuprindea codificarea vechiului drept cutumiar. Acest ultim sens ne int ereseaza in abordarea dreptului roman.

Rept Roman Molcut Emil

Acele consultatii, date de catre jurisconsultii investiti cu ius publice respondendi ex auctoritate principis, erau obligatorii pentru judecatoriinsa numai pentru speta respectiva, nu si pentru cazurile molcyt. Volume Issue 1 Augpp. Romanistische Abteilung Inhalt des Structurile politice ve chi se mentin, continutul competentelor acestora fiind, cu timpul, limitate.

Partea a II-a Mijloac e procedurale de drept civil;? Numerotarea paragrafelor incepe cu al doile a; primul paragraf nu se numeroteaza si se numeste principium. Obiectul de cerce tare al cursului de fata il constituie dreptul privat roman.

Rept Roman Molcut Emil

Volume 53 Issue 1 Augpp. Legislatia lui Justinian Opera legislativa a l ui Justinian constituie cel mai valoros document pe care antichitatea l-a transm is lumii moderne. Edilii curuli supravegheau organizarea si functionarea pietelor, aveau in grija politia orasului si organiz area spectacolelor.

  HIPOFOSFATEMIA EN VACAS PDF

Prol etarii alcatuiau o categorie sociala formata in epoca Republicii. Volume 58 Issue 1 Augpp. Restitutio in integrum repunerea rpman situatia anterioara este ordinul prin care pretorul desfiinteaza actul pagubitor pentru reclamant, repunand partile in situatia anterioara incheierii acelui act.

La moartea lui romwn familias, sotia si copiii deven eau persoane sui iuris. La inceputul fiecarei constitutiuni exista o inscriptio, in care este indicat numele imparatului ce a emis constitutiunea, precum si numele persoanei careia ii era adresata.

In cazul casatoriei cu manus, sotia trecea s ub puterea barbatului, fiind considerata fiica a acestuia.

Legislatia lui Justin ian Unitatea de invatare nr. In acest scop, pretorul putea utiliza urmatoarele mijloace procedurale: Va ramane insa ruda cu membrii familiei de origine si va veni la mostenire in acea familie. Puterea nelimitata asupra pers oanelor se explica prin faptul ca pater familias avea asupra descendentilor: A respectful treatment of one another is prvat to us. Volume 5 Issue 1 Augpp.

Latinii coloniari erau locuitorii cetatilor fondate in Italia dupa anul i. Actiunile civile actiones civilis isi au originea in legisactiuni, cu toate ca formula lor este redactata tot de catre magistrat. Astfel, in epoca foarte veche, romanii nu au cunoscut principiul autoritatii l ucrului judecat, incat procesele se judecau de mai multe ori, ajungandu-se astfe l la sentinte contradictorii.

Sanctio cuprindea consecintele care interveneau in cazul nerespectari i dispozitiilor din rogatio. Executarea asupra bunurilor cunostea doua forme: Prin intermediul actiunilor in rem erau san ctionate drepturile reale, drepturi care, prin excelenta, poarta asupra unor luc ruri. Promovarea examenului presupune obtinerea unei note mai mari sau egale cu 5. Pretura a fost creata in anul i. Pe aceasta cale, o ser ie de institutii care tin de materia proprietatii, succesiunii sau a obligatiilo r au fost create de catre magistratii judiciari pretoriiprin utilizarea unor mijloace procedurale.

  COMPONENTES DE LA SARTA DE PERFORACION PDF

Paratul nu se apara in mod corespunzator non defen sio uti oportetin sensul ca nu isi dadea concursul la desfasurarea procesului. In procedura formulara, sentinta avea un caracter pecuniar.

In acest cadru general al sinteze i etnice si nationale, s-a realizat si o sinteza a institutiilor juridice. Rogatio cuprindea textul propriu-zis al legii, impartit in capitole si paragrafe. Acea manifestare de vointa trebuia imbracata in forme solemne, care difereau de la un act juridi c la altul, iar daca nu erau respectate intocmai acele forme, actul respectiv nu producea efecte juridice. Care sunt factorii de conducere politica a Romei in epoca Principatului si a Dominatului?

Pater fam ilias isi putea vinde fiul de trei ori, fiecare vanzare fiind valabila pe cinci ani, iar dupa cea de-a treia vanzare, fiul de familie iesea de sub puterea lui p ater familias. Legitimarea Legitimarea este actul juridic prin prjvat caruia copilul natural este asimilat celui legitim. In epoca clasica apar ca izvore ale dreptului si senatusconsultele si constitutiunile imperiale.