DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Kajitaur Arashigor
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 27 April 2008
Pages: 266
PDF File Size: 12.16 Mb
ePub File Size: 2.75 Mb
ISBN: 365-8-82175-746-6
Downloads: 9685
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shagar

Hij stelde de zogenoemde 1-procentsnorm in. Na de val van het eerste kabinet-Colijn in onderzocht de vrijzinnig-democraat Hendrik Marchant als formateur de mogelijkheid van een regering met de SDAP en de Rooms-Katholieke Staatspartij.

Zo kregen alle huishoudens per 1 januari honderd gulden belastinggeld terug: Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog in volle gang was en achterban en electoraat genoegen namen met een laag bestedingsniveau.

Dit houdt in dat de uitgaven bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode voor vier jaar worden vastgelegd. Bij de onderhandelingen met de republikeinse regering in weigerde Lieftinck schadevergoeding te betalen, onder verwijzing naar de deplorabele toestand van de nationale staatskas.

Maar voor hem geldt: Deze scheiding der geesten verklaarde ten dele waarom het CDA na de Nacht van Schmelzer zijn politieke vrienden bij voorkeur ter rechterzijde zocht. Wie van deze 32 ministers was de beste? Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren.

In het gijzelaarskamp in St. Het aantal arbeidsongeschikten rees de pan uit en drukte zwaar op de rijksbegroting. De verhouding tussen sociaaldemocraten en katholieken werd tevens verstoord door de vijandige houding van de bisschoppen. De sfeer in de PvdA was inmiddels om te snijden, temeer omdat zij bij staten- en gemeenteraadsverkiezingen steeds verder wegzakte, terwijl de KVP won.

  LEXICON MPX 550 MANUAL PDF

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

In bracht Lieftinck de Bankwet tot stand, die maakte dat de Nederlandsche Bank voortaan een meer onafhankelijk monetair beleid kon voeren. Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven.

Wie was de beste sinds het begin van de twintigste eeuw? Eventuele mee- lexing tegenvallers zouden pas worden verdeeld wanneer die zich voordeden. Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij de laatsten.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Historisch Nieuwsblad vroeg het aan deskundigen: Wekenlang werd er moeizaam onderhandeld. Een leven in vogelvlucht.

Tot was samenwerking tussen deze politieke stromingen ondenkbaar. De Katholieke Kamerfractie ziet niet in, dat deze noodzaak thans reeds aanwezig zou zijn.

Dat belooft weinig goeds voor een eventuele nieuwe centrumlinkse coalitie, die na de verkiezingen van ldzing november tot stand zou moeten komen. Bos op zijn beurt heeft herhaaldelijk verklaard een voorbeeld boe willen nemen aan Den Uyl.

Het resulteerde in een verlies van negen zetels. Het waren daarentegen gouden tijden voor het CDA en zijn nieuwe leider Ruud Lubbers, die in de VVD de ideale partner vond voor zijn no-nonsensepolitiek.

In het beginselprogramma van ontdeden de sociaaldemocraten zich van het uhl van de klassenstrijd en het internationalisme. Vier weken later kwam het kabinet-Den Uyl alsnog ten val, vanwege onenigheid over de grondpolitiek.

En dus moest Cals na zeven maanden alweer naar de koningin.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Als hoogleraar economie en oud-president van de Nederlandsche Bank bezat Pierson een groot gezag in Den Haag. Met veel pijn en moeite lukte het de ministersploeg een gezamenlijk WAO-voorstel te fabriceren. Toch trokken de sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit. Sommige experts hadden hun antwoorden direct paraat, andere pas na langdurig wikken en wegen. Zo schreef hij op 4 juli aan het partijbestuur: Toen anderhalf jaar later een Duitse vrouw een aanklacht tegen Bloemenhove indiende, stuurde Van Agt alsnog de politie eropaf.

  ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE PARALLELISM SCALABILITY PROGRAMMABILITY BY KAI HWANG PDF

Marshallplan Op de derde plaats staat, met 11,3 procent, Jelle Zijlstra. Voor een links meerderheidskabinet met D’66 en PPR kwamen de sociaaldemocraten echter net een paar puzzelstukjes tekort.

De scheidingsakte werd uiteindelijk opgemaakt door het katholieke Tweede Kamerlid Anton Lucas. In dit dossier hebben wij de mooiste leziing uit ons archief voor u gebundeld. Dankzij de economische hausse van de jaren negentig kon Zalm heel wat cadeautjes aan de burgers uitdelen.

Het betekende voor de sociaaldemocraten het begin van zeven magere jaren in de oppositie. Tijdens de wekenlange formatieonderhandelingen bereikten de altijd aanwezige spanningen tussen Van Agt en Den Uyl een hoogtepunt.

Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens denn Brabantse stijl.

Maar omdat er geen progressieve meerderheid in de Kamer was, was hij opnieuw aangewezen op de confessionelen. Van tot was de staatshuishouding in handen van Willem Treub. Leing november deed voorman Pieter Jelles Troelstra met een handvol volgelingen een halfslachtige en slecht voorbereide revolutiepoging. Het oordeel van economen en fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo.