DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Zulukasa Mur
Country: Russian Federation
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 1 February 2015
Pages: 458
PDF File Size: 20.43 Mb
ePub File Size: 1.41 Mb
ISBN: 850-5-44664-837-5
Downloads: 52942
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malasar

Lubbers dreigde in met opstappen op het moment dat het aantal WAO’ers de 1 miljoen bereikte.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Van dit optreden wordt een systeem gemaakt,’ aldus minister van Sociale Zaken Ko Suurhoff. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit jyl archief voor u gebundeld. Zo diep was het wantrouwen dat op het partijcongres van een motie werd aangenomen waarin regeringssamenwerking met de KVP expliciet werd afgewezen. Een overeenkomst met de liberalen zou waarschijnlijk het einde van de coalitie betekenen. Het zou tot duren voordat de PvdA weer regeringsverantwoordelijkheid kreeg: Hoewel Piet Lieftinck zeker een biografie verdient, heeft nog geen historicus deze klus op zich genomen.

Vier weken later kwam het kabinet-Den Uyl alsnog ten val, vanwege onenigheid over de grondpolitiek.

Wie was de beste sinds het begin van de twintigste eeuw? Zo kregen alle huishoudens per 1 januari honderd gulden belastinggeld terug: De sociaaldemocraten zouden hun partners voortaan uitsluitend aan de linkerzijde van het politieke spectrum zoeken. Terwijl de tegoeden werden gecontroleerd, kreeg iedere Nederlander tien gulden om vanaf 26 september een week van rond te komen: De PvdA-fractie verklaarde zich solidair met de demonstranten en ook minister Irene Vorrink schaarde zich achter de bezetting.

  BRUNO SCHULZ NOC WIELKIEGO SEZONU PDF

Eouter gebaar paste bij Zalm, die altijd met een lach en een kwinkslag de serieuze Haagse politiek wist te relativeren. De economieredacteuren van de GPD-kranten gingen er zelfs speciaal voor in conclaaf.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Voor het CDA was het verlies nog dramatischer. Dit kabinet liep al na vijf maanden op de klippen door hoogoplopende ruzies binnen de LPF.

Maar omdat er geen progressieve meerderheid in de Kamer was, was hij opnieuw aangewezen op de confessionelen.

Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen lezign rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven. De Katholieke Kamerfractie ziet niet in, dat deze noodzaak thans reeds aanwezig zou zijn. Alleen bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze zeer ongewenscht geachte samenwerking kunnen overgaan.

In februari kwam Van Agt opnieuw met de PvdA in conflict. Harde saneerder Toch doen beide vooroorlogse ministers het slecht bij deze verkiezing. De lidstaten verplichtten zich tot maatregelen wanneer hun begrotingstekorten zouden uitstijgen boven de 3 procent van het nationaal product. Contact Adverteren Woutet Klantenservice Privacy. Dit in tegenstelling tot een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij de overheid ad hoc inspeelt op conjunctuurschommelingen, om zo de consumptie te stimuleren of af te remmen.

  ETIENNE DE LA BOETIE DISCOURSE ON VOLUNTARY SERVITUDE PDF

Het waren daarentegen gouden tijden voor het CDA en zijn nieuwe leider Ruud Lubbers, die in de Uy, de ideale partner vond voor zijn no-nonsensepolitiek. Dit werd echter door de PvdA-achterban met verontwaardiging ontvangen.

Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven. Het CDA voerde de druk op.

Wie de verschillende centrumlinkse coalities bekijkt die Nederland de afgelopen zestig jaar heeft gekend, ziet dat ook de sociaaldemocraten zich nogal eens contraproductief opstelden. Historisch Nieuwsblad vroeg het aan deskundigen: Maar terwijl de christendemocraten hierna woter jaar in de oppositie hun wonden moesten likken, ging voor de PvdA, dankzij winst voor D66 en de VVD, een oude wens in vervulling: Wie van deze 32 ministers was de beste?

Veel oudere CDA-stemmers liepen over naar de nieuwe ouderenpartijen. Treubs laatste biografie is alweer bijna veertig jaar oud.