BLAVATSKY DE GEHEIME LEER PDF

Blavatsky’s masterwork on theosophy, covering cosmic, planetary, and human evolution, as well as science, religion, and mythology. Based on the Stanzas of. De Geheime Leer: de Samenvatting van Wetenschap, Godsdienst en Wijsbegeerte; Deel III. [H. P. Blavatsky] on *FREE* shipping on qualifying. This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic.

Author: Vura Mit
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 27 June 2005
Pages: 170
PDF File Size: 4.88 Mb
ePub File Size: 11.24 Mb
ISBN: 422-2-54945-637-8
Downloads: 66538
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrile

Nadja zou later ook toetreden tot de Theosofische Vereniging. Although her views are controversial, they have had undeniably a major influence on the later esoteric philosophical thinking.

KH leerde haar o. Oprichting Theosofische Vereniging In was HPB voor de derde oeer in Tibet, lewr. Op geheije november was ze aanwezig bij de slag van Mentana tussen de strijdkrachten van Garibaldi en de Pauselijke troepen. Sinnet zou van 17 oktober tm 8 juli corresponderen met de meesters Koot Humi en Morya.

Het huwelijk tussen haar ouders was niet best, haar moeder had een zwakke gezondheid, en kon niet wennen aan de vele overplaatsingen. Daarop hebben haar grootouders de opvoeding voortgezet. From this point of view theosophy could be considered one of the most universal currents that exist.

Een introductie tot de geheime leer / druk 2

In Londonop 12 augustus haar 20e verjaardag ontmoette zij meester Morya, een lange man 2,03 m uit Indiadie eerder in haar dromen was verschenen. Daar kreeg ze van haar meester opdracht om naar New York te gaan. Haar echtgenoot heette Nikifor Vassilyevich Blavatsky gestorven na mogelijk rond In woonde ze bij familie in Odessain bij een neef in Parijs.

  ATMEL 93C66 PDF

All of gehsime thoughts and actions put a cause in motion the consequences of which determine our lives, for good or ill.

Tweede keer naar Tibet In is ze zeer kortstondig in het huwelijk getreden met Michael Betanelly uit Philadephia. Er zijn zelfs berichten dat ze in deze periode een jaar bij haar echtgenoot, Nikifor Blavatsky, zou hebben gewoond. Olcott op de boerderij te ChittendenVermontvan de spiritistische broers William en Horatio Eddy.

Een introductie tot de geheime leer van H.P. Blavatsky – Helena Petrovna Blavatsky – Google Books

Haar verloving en het daaropvolgende huwelijk verliepen niet zo leuk. Haar vader heette graaf Peter Hahn von Rottenstern Hahn Hoe dan ook, na enige jaren, op 25 meiwerd het werd ontbonden op initiatief van Betanelly. Haar tante Nadja de Fadeyev heeft in voor haar bemiddeld, en Nikifor heeft toen in een brief verklaard geen aanspraak meer op huwelijkse rechten te zullen maken. Morya nodigde haar uit om naar Tibet te komen om een bepaald werk te kunnen doen.

Tussen en reisden zij en Olcott door India en Ceylon, waar ze overal lezingen gaven en loges oprichtten. This included, among others, the so-called Mahatma Letters. She is also known as Madame Blavatsky. Hierop ging ze weer op reis.

Judge en anderen de Theosophical Society op. In publiceerde ze de ‘Sleutel tot Theosofie’ en de ‘Stem der Stilte’.

Sinnet zich bij hen aan. Vanaf tot had ze een soort retraite in Rusland, vooral de Kaukasus.

  BUNDESVERGABEGESETZ 2009 PDF

Helena Blavatsky – TanAcademy

Theosophie Website in Heelal. Wel werd na haar door een deel 3 gepubliceerd, waarin veel tot dan toe ongepubliceerd materiaal bijeen is gebracht. Daarom ging haar moeder in bij de grootouders De Fadeyev wonen geheie Saratov, Rusland aan de Wolga.

Hier trekt ze veel op met Gravin Wachtmeister.

TanAcademy

Blavatsky introduced the Theosophy in the Western world. Van Damodar zijn vele paranormale verschijnselen blwvatsky. Ze schrijft de Geheime Leer, een jarenlang project dat in voltooid is met de publicatie van de eerste twee delen. Omdat Rusland en Engeland vijanden waren Krim-oorlogmaakte dat het reizen in het Brittish Empire veel gemakkelijker.

Haar sterfdatum wordt jaarlijks door alle theosofen herdacht op Witte Lotusdag. It was self-described as ” Meerdere verhuizingen zouden volgen, omdat haar vader als officier bij de artillerie regelmatig werd overgeplaatst. Te Saratov openbaarden zich Helena blavatskt paranormale gaven. Pas in zou ze Tibet bereiken voor haar occulte training.

Haar eigen naam was Helena Petrovna von Hahn. Europa, Geheime Leer In begon ze met de esoterische school.

Oprichting Theosofische Vereniging Eind begon ze haar eerste artikelen te schrijven. Toen Helena 10 jaar oud was overleed haar moeder 6 juli During her life she was accused of manipulating paranormal phenomena.